Aristotle's Children: How Christians, Muslims, and Jews Rediscovered Ancient Wisdom and Illuminated the Dark Ages (2024)

Om de veerkracht van Anna's Archief te vergroten, zijn we op zoek naar vrijwilligers die 'mirrors' kunnen draaien. Meer informatie…

📚De grootste écht open bibliotheek in de geschiedenis van de mensheid. ⭐️We spiegelen Sci-Hub en LibGen. We scrapen Z-Lib, DuXiu, en meer en maken deze open source. 📈31.603.758boeken, 99.900.496papers – voor altijd behouden. All our code and data are completely open source. Meer informatie…

📚De grootste écht open bibliotheek in de geschiedenis van de mensheid. ⭐️We spiegelen Sci-Hub en LibGen. We scrapen Z-Lib, DuXiu, en meer en maken deze open source. 📈31.603.758boeken, 99.900.496papers – voor altijd behouden. Meer informatie…

📚De grootste écht open bibliotheek in de geschiedenis van de mensheid. ⭐️We spiegelen Sci-Hub en LibGen. We scrapen Z-Lib, DuXiu, en meer en maken deze open source. Meer informatie…

Recente downloads:

'; document.querySelector('.js-recent-downloads-scroll').innerHTML = scrollHtml + scrollHtml; } function fetchNewRecentDownloads(cb) { setTimeout(() => { fetch("/dyn/recent_downloads/").then((response) => response.json()).then((items) => { if (localStorage) { localStorage.recentDownloadsData = JSON.stringify({ items, time: Date.now() }); } if (cb) { cb(items); } }); }, 100); } if (localStorage && localStorage.recentDownloadsData) { const recentDownloadsData = JSON.parse(localStorage.recentDownloadsData); // console.log('recentDownloadsData', recentDownloadsData); showRecentDownloads(recentDownloadsData.items); const timeToRefresh = 65000 /* 65 sec */ - (Date.now() - recentDownloadsData.time); // Fetch new data for the next page load. if (timeToRefresh <= 0) { fetchNewRecentDownloads(undefined); } else { setTimeout(() => { fetchNewRecentDownloads(undefined); }, timeToRefresh); } } else { fetchNewRecentDownloads((items) => { showRecentDownloads(items); }); } })();

Inloggen/registreren Inloggen/registreren

Inloggen/registreren

Account Account

Account Openbaar profiel Gedownloade bestanden Mijn donaties

Aristotle's Children: How Christians, Muslims, and Jews Rediscovered Ancient Wisdom and Illuminated the Dark Ages (1)

Engels [en], .epub, 🚀/lgli/lgrs/zlib, 0.4MB, 📘 Boek (non-fictie), Aristotles Children

Aristotle's Children: How Christians, Muslims, and Jews Rediscovered Ancient Wisdom and Illuminated the Dark Ages 🔍

Harcourt, 1, 2003

Richard E. Rubenstein 🔍

beschrijving

“Europe was in the long slumber of the Dark Ages, the Roman Empire was in tatters, and the Greek language was all but forgotten, until a group of Arab, Jewish, and Christian scholars rediscovered and translated the works of Aristotle. His ideas spread across Europe like wildfire, offering the scientific point of view that the natural world, including the soul of man, was a proper subject of study. The Catholic Church convulsed, and riots took place at the universities of Paris and Oxford.
Richard Rubenstein recounts with energy and vigor this magnificent story of the intellectual ferment that planted the seeds of the scientific age in Europe and reflects our own struggles with faith and reason.”

metadata-opmerkingen

“lg1173112

0”

opensourcedatum

2014-05-18 (isbndb_scrape: 2022-09-01, lgli_source: 2014-05-18, zlib_source: 2019-04-08, lgrsnf_source: 2014-05-18)

Meer informatie…

ISBN-13978-1-4025-6872-5 ISBN-101-4025-6872-X Libgen.rs Non-Fiction1173112 MD5e201b2da066a844b8b465b071a7a202b Z-Library2341604 Libgen.li File92225021 Libgen.li libgen_id1173112

🚀 Snelle downloads Word lid om het langdurige behoud van boeken, papers en meer te ondersteunen. Als dank daarvoor krijg je snelle downloads. ❤️

🚀 Snelle downloads Je hebt er vandaag XXXXXX over. Bedankt dat je lid bent!❤️

🚀 Snelle downloads Je hebt alle snelle downloads van vandaag gebruikt.

🚀 Snelle downloads Je hebt dit bestand onlangs gedownload. Links blijven een tijdje geldig.

 • - Optie #1: Snelle partnerserver #1 (geen browserverificatie vereist)
 • - Optie #2: Snelle partnerserver #2
 • - Optie #3: Snelle partnerserver #3
 • - Optie #4: Snelle partnerserver #4

🐢 Langzame downloads Van vertrouwde partners.

 • - Optie #1: Langzame partnerserver #1 (browserverificatie mogelijk vereist — onbeperkte downloads!)
 • - Optie #2: Langzame partnerserver #2
 • - Converteren: Gebruik online hulpmiddelen om tussen indelingen te wisselen. Om een epub in een pdf te veranderen, kun je bijvoorbeeld CloudConvert gebruiken.
 • - Kindle: Download het bestand (pdf en epub worden ondersteund) en stuur het naar Kindle via het internet, de app of e-mail.
 • - Steun auteurs: Als je dit leuk vindt en je kunt het je veroorloven, overweeg dan om het origineel te kopen of de auteurs rechtstreeks te steunen.
 • - Steun bibliotheken: Als dit beschikbaar is in je plaatselijke bibliotheek, overweeg dan om het daar gratis te lenen.

show external downloads

Externe downloads

 • - Optie #1: Libgen.rs Non-Fictie (klik op "GET" bovenaan de pagina)
 • - Optie #2: Libgen.li (klik ook op "GET" bovenaan de pagina)
 • - Optie #3: IPFS
 • - Optie #4: Z-Library
 • - Optie #5: Torrentdownloads in bulk (alleen voor experts) file

Alle download opties zouden veilig moeten zijn. Dat gezegd hebbende: wees altijd voorzichtig met het downloaden van bestanden van het internet. Zorg bijvoorbeeld altijd dat je apparaat geüpdatet is.

Onderstaande tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

📂 File quality

Help out the community by reporting the quality of this file! 🙌

Please log in.

Anna’s Archief
Startpagina
Zoeken
🧬SciDB
FAQ
Doneren

Blijf in contact
Contactmail
DMCA-/auteursrechtclaims
Reddit / Telegram
Anna’s Blog ↗
Anna’s Software ↗
Vertalen ↗

Advanced
FAQ
Datasets
Torrents
Mirrors: oproep voor vrijwilligers
LLM-data
Beveiliging

Alternatieven
annas-archive.org
annas-archive.gs
annas-archive.se

Aristotle's Children: How Christians, Muslims, and Jews Rediscovered Ancient Wisdom and Illuminated the Dark Ages (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated:

Views: 5686

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.